Mospart | מדיניות

מדיניותנו:

באמצעות הצגת שירות באיכות וביעילות המתקדמת, ובאמצעות יצירת שביעות רצון בין לקוחותינו ובין עובדינו, אנו שואפים להיות חברה מופת גם בטורקיה וגם בעולם. כ-Mospart, אנו עובדים בקפידה כדי לפתור את צרכי לקוחותינו, להקשיב לציפיותיהם, ולהיות פתוחים לכל הצעה.

הגישה שלנו, המתמקדת בלקוח ובאיכות, נרפסת בניהול, בעובדים, בתהליכים ובמדיניות האיכות שלנו, ומטרתה לשפר את יעילותם ויכולתם על ידי יצירת תנאים המספקים טכנולוגיה ומשאבים, והכרזה על מדיניות של שיפור קבוע.

אנו עוקבים אחרי דרישות החוק ועקרונות האתיקה בכל תהליך, ובוטחים ברצינות ובאמינות של תהליכי העסקים שלנו.

מדיניות הסביבה שלנו:

אנו מתחייבים לשמור ולשפר את הסביבה בה אנו חיים, ולהשאיר עולם נקי יותר לדורות הבאים. אנו מכירים במקצועיות שלנו ליישום מדיניות סביבתית נוחה ומתמידה, ולהפוך לדוגמה חיובית לחברה.

התחייבויות הלקוח של מוספארט

Mospart | מדיניות

המחיר הטוב ביותר

Mospart | מדיניות

המשלוח המהיר ביותר

Mospart | מדיניות

המבחר הכלכלי ביותר

Mospart | מדיניות

שירות טכני ואחריות

Mospart | מדיניות

תמיכה לוגיסטית בינלאומית

אנו כאן בכל חלק

4 יבשות, 70 מדינות

עם טכנולוגיה מתקדמת, מגוון מוצרים רחב וידע בתחום ייחודי, אנו תופסים מקום ראשון בין החברות בשוק התחדשות הרכב בטורקיה, במכירות שלנו ל-70 מדינות, בראשם שווקי אירופה והמזרח התיכון.

Mospart | מדיניות

Mospart

תמונות מוצרים

עם טכנולוגיה מתקדמת, מגוון מוצרים רחב וידע בתחום ייחודי...