Mospart | חלקי מנוע לרכב 101: מדריך התחלה
22 ינואר 2024
Genel

חלקי מנוע לרכב 101: מדריך התחלה

"חלקי מנוע לרכב 101: מדריך התחלה

אם אתם חדשים בעולם הרכב, הבנת החלקים השונים של המנוע יכולה להיות מעט מדאיגה. אך הבנה יסודית של חלקי מנוע היא חיונית לביצוע תחזוקה לרכבך ולהבטיח את פעולתו החלקה. במאמר זה, אנו נספק מדריך למתחילים על חלקי מנוע המכסים את הרכיבים הבסיסיים ותפקידם.

צילינדר: הצילינדר הוא החלק החשוב ביותר של מנוע רכב. זהו המקום שבו מתרחשת תהליך ההצתה, והוא מקום בו נערכת ערבוב ודחיסת הדלק והאוויר לפני שהם יוצאים להתרסקות. לרוב, למנוע רכב יש ארבעה, שישה או שמונה צילינדרים, תלוי בגודל המנוע.
פיסטון: הפיסטונים נמצאים בפנים של הצילינדרים ונעים למעלה ולמטה כדי לדחוס את ערבוב הדלק והאוויר. הם מחוברים לקראנק-שאף, שהוא קוטע שמקשר אותם לתיבת ההילוכים וממיר את התנועה העגלית שלהם לתנועה סיבובית.
קראנק-שאף: הקראנק-שאף הוא קוטע שחוצה את מנוע ומחבר את הפיסטונים לתיבת ההילוכים. הוא ממיר את תנועת התרסקות והתרסקות של הפיסטונים לתנועה סיבובית שמשמשת לתת כוח לגלגלים במכונית.
ציר קמין: ציר קמין ממוקם בראש הצילינדר ושולט על פתיחה וסגירה של הוסתי השאף באמצעות תיקנים המקשרים אליו. הציר קמין מופעל על ידי חגורה או שרשרת מחוברת לקראנק-שאף.
שסתום: שסתומים נמצאים בראש הצילינדר ושולטים בזרימת הדלק והאוויר אל הצילינדר ובפרק הזמן הנכון. הם פועלים על ידי זרועות דחיסה הנפתחות ונסגרות על ידי ציר הקמין.
בוכנה: הבוכנה ממוקמת בראש הצילינדר ואחראית להצתת ערבוב הדלק והאוויר בתוך הצילינדר. היא מחוברת למערכת ההצתה ומקבלת ניצוץ ממפץ או מקרבית ההצתה.
מערכת הדלק: מערכת הדלק אחראית להעברת הדלק ממיכל הדלק למנוע. היא כוללת משאבת דלק, מסנן דלק, מפרקי דלק ואילוור (אם המנוע אינו עם התזה ישירה). משאבת הדלק בדרך כלל ממוקמת במיכל הדלק ומעבירה את הדלק למסנן ואחריה ל

מאמרים אחרים