Mospart | המדיניות שלנו

מדיניות שלנו

על ידי ייצור שירות עם איכות ויעילות גבוהה והבטחת הספקה של משאבים ללקוחותינו ולעובדינו, יש לנו מטרה להיות חברה מופת בטורקיה ובעולם. בתור Mospart, אנו עובדים בתחושה של יחס אחראי לצרכי הלקוחות, ואנו דוגלים בהקשבה לציפיותיהם של הלקוחות ופתוחים לכל הצעה.

גישתנו שמתמקדת בלקוח ובאיכות מתקיימת על ידי מערכת תקשוב יעילה ומתמידה שמקדמת את ההתקדמות ואת היעילות של ניהולנו, עובדינו, תהליכינו ומדיניות האיכות שלנו.

אנו דוברים כל עת את התמקדותנו בתנאי החוק ובעקרונות האתיקה, ואנו מסתמכים על אמינות והמשך תפקידינו בעסקינו.

מדיניות הסביבה שלנו

אנו מכירים בתודעה לצורך לשמור ולשדרג את הסביבה בה אנו חיים, ולהשאיר לדורות הבאים עולם נקי יותר, ולכן אנו מטילים ומטמיעים מדיניות סביבתית נוחה וקיימת יותר, העוקבת אחר הקידמה ומהווה לדוג' לחברה דוגמתית במימושה.

התחייבויות הלקוח של מוספארט

Mospart | המדיניות שלנו

המחיר הטוב ביותר

Mospart | המדיניות שלנו

המשלוח המהיר ביותר

Mospart | המדיניות שלנו

המבחר הכלכלי ביותר

Mospart | המדיניות שלנו

שירות טכני ואחריות

Mospart | המדיניות שלנו

תמיכה לוגיסטית בינלאומית

אנו כאן בכל חלק

4 יבשות, 70 מדינות

עם טכנולוגיה מתקדמת, מגוון מוצרים רחב וידע בתחום ייחודי, אנו תופסים מקום ראשון בין החברות בשוק התחדשות הרכב בטורקיה, במכירות שלנו ל-70 מדינות, בראשם שווקי אירופה והמזרח התיכון.

Mospart | המדיניות שלנו

Mospart

תמונות מוצרים

עם טכנולוגיה מתקדמת, מגוון מוצרים רחב וידע בתחום ייחודי...